Tjenester

Våre tjenester

Verditakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Termografering

Med termografering kan du se hvor huset ditt lekker varme. Mange norske hus er mindre tette enn de burde være.

Skadetaksering

Når uhellet er ute vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Naturskade

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vi kaller naturskadetaksering.

Boligsalgsrapport

I prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.