Termografering

Termografering

Med termografering kan du se hvor huset ditt lekker varme.

Mange norske hus er mindre tette enn de burde være. Lekkasjer og mangelfull isolering er en belastning for både husholdningens økonomi og inneklima. Ofte kan enkle tiltak redusere varmetapet betraktelig uten at det går utover luftkvaliteten.

Termografering viser temperaturen på bygningens overflate, vet hjelp av et infrarødt kamera. På den måten kan du se varmelekkasjer forårsaket av utettheter eller manglende isolasjon.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut av boligen, og kald luft trekker inn. Denne luftvandringen kan også medføre økt risiko,

Termografering er egnet for deg som:

  • Planlegger rehabilitering eller endringer i din bolig
  • Har høye strømkostnader uten god forklaring
  • Opplever at gulvene er kalde og at det trekker i huset
  • Har mistanker om soppvekst eller muggskader

Norsk Takst-sertifiserte takstmenn

NTF utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Hovedmålet er å sikre at NTF sine medlemmer opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med utvikling og endringer i samfunnet for øvrig.

Kontakt oss

For mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet, ta kontakt via e-post eller telefon.

 

Bjarte Roska
Telefon: 907 44 376
E-post: bjarte@fordetakstkontor.no

Ole André Roska
Telefon: 959 91 625
E-post: ole@fordetakstkontor.no

Ole Christian Åsen
Telefon: 918 21 807
E-post: ole.christian@fordetakstkontor.no

Adresse
Postboks 283, 6801 Førde

Send oss en melding